Ontwikkelingen van de Arbeidsmarkt

Afgelopen donderdag werden wij tijdens onze maandelijkse ondernemersbijeenkomst bijgepraat door het UWV/WSP over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Jeroen de Quillettes, Arbeidsmarktadviseur UWV, gaf ons beeld bij de horeca-arbeidsmarkt.

Het WSP is een samenwerking tussen het UWV, de gemeenten en SW organisaties. En ondersteunen zodanig de (horeca-) ondernemer op het gebied van o.a. HR (in-, door- en uitstroom personeel), subsidieregelingen die er zijn en arbeidsmarktinformatie. Maar zeker zijn zij er voor de ondernemer als het gaat om werving&selectie, opleidingen en de mogelijkheden daarvan.

De Visie op de horeca-arbeidsmarkt volgens Jeroen de Quillettes:

  • Van de totale Limburgse arbeidsmarkt werkten er in 2019 30.000 mensen in de horeca. Dit aantal is nog exclusief de flexbanen via uitzendbureaus. Met 6% van het totaal is dat landelijk gezien boven gemiddeld. Met andere woorden, de horeca is een belangrijke werkgever in Limburg! Het aantal horecabedrijven groeide de laatste 10 jaar met meer dan 30%! En horecamarkt in Limburg nog altijd.
  • De krapte op de arbeidsmarkt die we kenden vóór Corona en de sluiting van de horeca in de lockdown’s heeft ertoe geleid dat het vertrouwen van de horecaondernemer ‘gewoon weg’ is, aldus Jeroen.
  • Het aantal werkzoekenden/aangevraagde WW-uitkeringen is in 2020 weliswaar gestegen, maar onder invloed van de steunpakketten blijft het aantal beperkt. In vergelijking met USA waar de steunpakketten marginaal zijn steeg de werkeloosheid met 300 (!) procent. De stijging van het werkeloosheidscijfer komt bijna geheel voor rekening van de jongeren die via flexwerk in de horeca werkten en als eersten hun baan verloren.
  • In z’n algemeenheid kende we voor Corona een groot aantal openstaande vacatures. Vooral kelners en barpersoneel werden veelvuldig gevraagd. We spraken van krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg van deze krapte gaf 1 op de 3 horecaondernemers aan belemmerd te worden in de normale bedrijfsvoering. Door de gedwongen sluiting van de horeca is er momenteel absoluut geen sprake van krapte. Maar de ervaring leert dat als de horeca straks weer geopend mag worden, het aantal vacatures weer zal gaan stijgen. Ook heeft de invoering van de wet WAB (arbeidsmarkt in balans) in 2020 een nadelige invloed gehad op de branche die bij uitstek flexibel moet kunnen opereren. Hierdoor is het voor horecaondernemers niet altijd mogelijk geweest om hier adequaat op te reageren.
  • Al met al ontstaat een beweging op de arbeidsmarkt richting ‘concurrerende’ beroepen. Het UWV heeft dit in beeld gebracht middels de Overstapberoepen. Daarin schuilt het gevaar dat mensen die als gevolg van de lockdown noodgedwongen een overstap maakten naar een andere branche, na de heropening van de horeca, niet persé terug keren.

Een aantal opmerkingen tijdens het ‘vragenuurtje’:

Nog maar eens werd het belang aangegeven van een positieve uitstraling van onze branche. Werpt de vraag op hoe we onze mooie branche zo goed mogelijk voor het voetlicht kunnen brengen zodat we aantrekkelijk blijven voor met name de jongeren. Eén van de doelstellingen van FoodLab Limburg is het verbeteren van het imago van de branche. FoodLab zoekt dan ook met nadruk de samenwerking met het bedrijfsleven!

Een belangrijk aspect is het intern opleiden en begeleiden van je medewerkers. Betrek je medewerkers bij je bedrijfsvoering. En wees trots op je bedrijf! Daarnaast blijft het ideaalplaatje voor het onderwijs om goede bedrijfssimulaties te creëren en WPL (werkplek leren) te stimuleren.  Kennis is macht, maar kennis delen is kracht.

Ook werd de verwachting uitgesproken dat op het moment dat de horeca haar deuren weer mag openen er een zekere run zal ontstaan. Datzelfde zag je in de zomer van 2020 gebeuren na de eerste lockdown. Het onderwijs (Vista College en Gilde opleidingen) wil graag out of the box meedenken bij het ondersteunen van de aangesloten horecaondernemers. Bijvoorbeeld bij de personele behoefte die straks absoluut weer ontstaat eens dat de horeca weer actief is! Tags: foodlab, FoodLab Limburg, Gilde Opleidingen, horecastatystrong, ondernemersbijeenkomst, samenwerken, verslag, VISTA

Ontwikkelingen van de Arbeidsmarkt

Deel dit bericht: