Opleiden op Maat, afgestemd op uw wensen

De horeca- en gastvrijheidssector is enorm in beweging. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit dat u medewerkers aan u weet te binden en dat ze met uw bedrijf kunnen meegroeien.
Heeft u mensen in dienst zonder diploma die u wilt behouden en waar u nog meer uit kunt halen? Doe dan mee met de FoodLab maatwerktrajecten. Hiermee geeft u één of meer medewerkers de kans een vakopleiding op maat te volgen. 

FoodLab Maatwerk

FoodLab Limburg stimuleert het leren in de praktijk: bij restaurants, hotels, vakantieparken of toeristische attracties. Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor mensen die al in de horeca werken, maar nog geen diploma hebben. Voor u betekent dit dat u personeelsleden die een diploma gastheer/gastvrouw of kok willen halen, kunt aanmelden. Voorwaarde is wel dat u een SBB-erkend leerbedrijf bent. Voor iedere aanmelding kunt u een vergoeding aanvragen van het stagefonds. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de overheid. Dit was € 2300 euro per student en wordt mogelijk verhoogd.

Hoe werkt Maatwerk van FoodLab?

De opleiding start  na een goede afstemming met de betrokken partijen. Deelnemers worden aangemeld via de werkgever. Er volgt een intakegesprek, waarbij per deelnemer gekeken wordt welke vaardigheden al aanwezig zijn en welke opleidingsbehoefte er is. Op basis hiervan wordt een maatwerktraject samengesteld. Deelnemers aan FoodLab werken vier dagen per week in uw bedrijf om praktische kennis op te doen. U bent als ondernemer verantwoordelijk voor adequate begeleiding van het leertraject op de werkplek. Eén dag per week wordt besteed aan vaktechnische en theoretische ondersteuning door docenten van het Vista College of van Gilde Opleidingen. De duur van de opleiding is minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden.

Startdatum maatwerkonderwijs

 • Andere locaties nog onbekend. In overleg met werkgever, student en onderwijs in instroom in principe op elk moment mogelijk.

Opleidingen

 • Gastheer/-vrouw niveau 2
 • Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw niveau 3
 • Kok niveau 2
 • Zelfstandig werkend kok niveau 3
 • Allround Hospitality Medewerker niveau 3

Duur opleidingen

 • Niveau 2: 6 tot 18 maanden (afhankelijk van het intakegesprek)
 • Niveau 3: 6 tot 24 maanden (afhankelijk van het intakegesprek)

Uren per jaar (wettelijk)

 • Begeleide onderwijstijd: minimaal 200 uur
 • Beroepspraktijkvorming: minimaal 600 uur

Aanmelding

Intake

Hierbij zijn de werkgever, werknemer en het onderwijs betrokken. De exacte data voor de intakegesprekken zijn nog niet bekend. Eventueel wordt ondersteunend getest om het beginniveau te bepalen.

Resultaat intake

 • Definitieve start; ja of nee
 • Bepalen van de leerroute
 • Maken van afspraken en deze vastleggen in onderwijs- en praktijkovereenkomst

 Aantal studenten

 • Om te starten is een groep van 12 tot 15 studenten ideaal, ook voor de leercoach. Deze groep kan uitgroeien in de leercommunity naar 30 studenten (2 leercoaches).

Financiën per student

 • Schoolgeld BBL niveau 1 en 2 € 258,- (per schooljaar, 2022-2023 ).
 • Schoolgeld BBL niveau 3 en 4 € 624,- (per schooljaar, 2022-2023).
 • Schoolgeld BOL € 1239,- (per schooljaar, 2022-2023).

Leermiddelen per student

 • Ongeveer € 200,- (licentie SVH, Nederlands en rekenen) per jaar.

Stagefonds

 • Een erkend leerbedrijf kan een tegemoetkoming vanuit het stagefonds aanvragen van circa € 2.300 per student. Deze tegemoetkoming moet de ondernemer aanvragen.
  Het exacte bedrag wordt bepaald door de overheid.

Terugkomdagen

 • Deze worden voor de duur van het traject vastgelegd (steeds dezelfde dag in de week).
 • 1 dag per 14 dagen op een afgesproken locatie (6 uur ondersteuning en verwerking van opdrachten en verwerking voor Nederlands, rekenen, enz.)
 • 1 dag per 14 dagen op de werkplek (op afspraak). Ondersteuning bij de opdrachten op de werkplek (samenwerking onderwijs en leermeester/werkbegeleider).
 • In overleg is onderbreking van het terugkomonderwijs mogelijk als seizoensinvloeden daarom vragen.

Opdrachten verwerken

 • In de afspraken van de leerroute voor de student worden gerichte opdrachten gegeven voor het leren op de werkplek. Deze zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan deze werkplek. De student krijgt ook gedurende werkdagen de mogelijkheid om met de opdrachten te werken en wordt hierin begeleid door de leermeester of een andere toegewezen werkbegeleider.

Examinering

 • In overleg met de leermeester, student en de leercoach (docent) worden de examens uitgevoerd. De ‘go’ wordt bepaald na de afronding van de voorbereidende opdrachten.

Dit vragen wij van de student in het maatwerktraject:

 • Is gemotiveerd: maakt een bewuste keuze voor dit traject.
 • Kan zelfstandig zijn: heeft de discipline om zijn eigen route te bewaken en actief te zijn in zijn traject.
 • Kan gestructureerd werken: stelt samen met begeleider en leermeester een traject op en werkt dit af.
 • Is actief: is niet afwachtend en stelt zich niet afhankelijk op, maar neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen traject.
 • Heeft de juiste beroepshouding: passend bij de branche
 • Kan de Nederlandse taal redelijk spreken en lezen

Dit vragen wij van het leerbedrijf:

 • Is een erkend leerbedrijf (SBB) met leermeester, waar de leermeester verantwoordelijk is voor de adequate begeleiding van het leertraject op de werkplek: naast de leermeester kan ook een toegewezen persoon een student begeleiden met de opdrachten.
 • Is partner in Foodlab (community): de ondernemer onderschrijft de uitgangspunten van FoodLab Limburg.
 • Is een goede werkgever:
  • Hanteert redelijke werktijden
  • Biedt mogelijkheden en ruimte om te leren op de werkplek
  • Stimuleert het leren
  • Geeft ruimte en steun bij de begeleiding
  • Salaris is aan de CAO en de werkgever
  • Student is werknemer
  • Onderschrijft de FoodLab Code
 • Is open in het contact met de leercoach (docenten): ondersteunende, lerende houding en openstaan voor veranderingen. Zowel op vakgebied als op het gebied van pedagogische en didactische veranderingen.
 • Is eventueel bereid de examens (proeve van bekwaamheid) te organiseren in het bedrijf.
 • Komt afspraken na met betrokken partijen.
 • Is bereid te overleggen over de voortgang van de student en de ontwikkelingen in FoodLab Limburg.

Dit vragen wij van het onderwijs:

 • Levert de onderwijsroute: in overleg met de werkgever en de student.
 • Levert de leercoach: dit is de leerwegbegeleider. Deze is inhoudsdeskundig en coacht de student, maar kan ook ondersteunend zijn naar de leermeester en de eventueel aangewezen werkbegeleider.
 • Draagt zorg voor de benodigde leermiddelen en opdrachten.
 • Begeleidt de student in zijn leerroute. 

Uitvoering onderwijsconcept:

 • Gepersonaliseerd:  de student is de spil in het leren. Zijn traject is vooraf afgesproken.
 • Leerstof: de student wordt ondersteund in zijn leren door de onderwijsmethode van SVH (digitaal).
 • Samenwerking met opdrachtgever en student

Contact / aanmelden

Download hier het aanmeldformulier en stuur ingevuld naar info@foodlablimburg.nl

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met een van de projectleiders:

Projectleider: 
André Duijghuisen: +31 6 20607060 / andreduijghuisen@foodlablimburg.nl